Dobór do służby w policji

Informacja dla zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji

Informujemy, że zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka do odwołania zawieszone zostaje postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. O zmianie decyzji poinformujemy w odrębnym komunikacie.