Wiadomości

Powołanie na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie

Data publikacji 01.02.2017

W rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych w śląskim garnizonie. Dzisiaj podinsp. Rafał Machaczka został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Rozkaz otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego.

W rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w śląskim garnizonie. Dzisiaj podinsp. Rafał Machaczka został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.

Podinsp. Rafał Machaczka pełni służbę w Policji od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył politologię na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Studiował zarządzenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Służbę rozpoczął w Oddziale Prewencji w Bielsku-Białej. Dwa lata później przeniósł się do cieszyńskiej komendy. W 1997 roku został asystentem w Wydziale Kryminalnym, a następnie specjalistą. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej było powołanie na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu w 2005 roku. Dwa lata później został komendantem w tej jednostce aż do 2015 roku, kiedy to szef cieszyńskiego garnizonu postanowił awansować go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie.

Od 2 listopada 2016 roku miał powierzone pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Z dniem 1 lutego 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński powołał podinsp. Rafała Machaczkę na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Od tej pory dowodził będzie pionem kryminalnym.