Wiadomości

Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych

Data publikacji 06.03.2018

Wczoraj na terenie całego kraju jak i naszego powiatu prowadzone były działania policyjne „Bezpieczny przejazd kolejowy”, ukierunkowane na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych w rejonach skrzyżowań dróg i torów oraz przypominali zasady poruszania się w takich miejscach.

Wczoraj w ramach ogólnokrajowej akcji „Bezpieczny przejazd kolejowy” prowadzone były wzmożone działania ukierunkowane na bezpieczeństwo na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych w rejonach skrzyżowań dróg i torów oraz przypominali przepisy dotyczące zasad poruszania się w takich miejscach. Wspólnie też rozdawali materiały edukacyjne związane z akcją.

Najczęstszą przyczyną wypadków w rejonach torów i przejazdów kolejowych jest lekceważenie przepisów o ruchu drogowym. Szczególnie groźne są próby pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, ignorowanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, omijanie zamkniętych półrogatek, czy przejeżdżanie pod zamykającymi się zaporami. Często uczestnikami zdarzeń są osoby poruszające się pieszo po torach lub przechodzące przez nie w miejscach niedozwolonych.

Warto podkreślić, że pociąg to masa rzędu kilkuset ton, a jego droga hamowania nawet przy niewielkich prędkościach jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego pojazdu. Siła z jaką pociąg miażdży samochód porównywalna jest do siły, z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę…. Wypadki na torach są przede wszystkim skutkiem naruszeń przepisów. Wielu można byłoby uniknąć, gdyby górę wzięła rozwaga i wyobraźnia.

Przypominamy:

 • dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy zachować szczególną ostrożność;
 • gdy widzimy czerwony sygnał obowiązkowo zatrzymujemy się przed przejazdem kolejowym;
 • czekając przed przejazdem kolejowym, przez który przejeżdża pociąg, możemy ruszyć dopiero po całkowitym uniesieniu się szlabanu i wyłączeniu czerwonego sygnału;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

         Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych!

 • ulotka kampani bezpieczny przejazd kolejowy
 • ulotka kampani bezpieczny przejazd kolejowy