"Radosne Misie" w cieszyńskiej komendzie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

"Radosne Misie" w cieszyńskiej komendzie

Data publikacji 13.04.2018

Zuchy z 4 Gromady Zuchowej "Radosne Misie" odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Cieszynie. W obecności st.asp. Tomasza Pszczółki zdobywali kolejne sprawności oraz złożyli bardzo ważną obietnicę zucha.

Zuchy z 4 Gromady Zuchowej "Radosne Misie" odwiedzi ły Komendę Powiatową Policji w Cieszynie. Wycieczka była ostatnim punktem niezbędnym do zdobycia bardzo ważnej sprawności - Zuch Ratownik. W trakcie kilku tygodni zabaw „mali mundurowi” zdobywali wiedzę o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Uczyli się jak wezwać pomóc, jakie informacje przekazać, jak się za chować, jak dbać o własne bezpieczeństwo. W trakcie spotkania w cieszyńskiej komendzie zuchy od st.asp.Tomasza Pszczółki dowiedziały się  czym jest służba i jak wygląda praca policjantów na co dzień. Czworo zuchów spotkało bardzo ważne wyróżnienie - w obecności asp. T.Pszczółki złożyli oni obietnicę zucha.