Policjanci podczas Tygodnia Mediacji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Policjanci podczas Tygodnia Mediacji

Data publikacji 12.10.2018

Do Komendanta Głównego Policji wpłynęło zaproszenie z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r., natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach od 15 do 19 października 2018 r. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym.

W najbliższy poniedziałek, 15 października, rozpocznie się Tydzień Mediacji. Akcja związana jest z obchodzonym 18 października Międzynarodowym Dniem Mediacji. W akcję włączyli się cieszyńscy policjanci, którzy zapraszają w dniach od 15 do 19 października do skorzystania z pomocy. Zainteresowani mogą zgłaszać się w Komendzie Powiatowej  Policji w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 2 w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w komisariatach cieszyńskiego garnizonu.

Wzorem lat ubiegłych, obchody Tygodnia Mediacji będą miały na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi a wymiarem sprawiedliwości. Informacje o działaniach lokalnych będą publikowane na stronach internetowych właściwych sądów okręgowych, a linki do nich znajdą się na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podobnie jak w latach poprzednich, policjanci włączą się do działań propagujących ideę pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji. Przez cały tydzień w sądach i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. A, jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.