Kierownictwo - Kierownictwo Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Kierownictwo Komendy

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie

mł. insp. mgr Jacek Stelmach

tel. (33) 851 62 12

 

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie

mł.insp. mgr Rafał Machaczka

tel. (33) 851 62 12