Pomoc ofiarom przestępstw

Pomoc ofiarom przestępstw w powiecie

W naszym powiecie przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

 

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

 

 

W powiecie cieszyńskim działają następujące podmioty i placówki udzielające pomocy ofiarom  przestępstw:

 • OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
  Cieszyn ul. Plac Wolności 3,
  e-mail:pokrzywdzeni@cme.org.pl,
  Telefon ogólny ośrodka: 518 135 318, telefon w godzinach pracy specjalistów: 690 458 724
  Informacja o terminach dyżurów na stronie internetowej www.cme.org.pl lub pod numerem tel. 518 135 318
 • Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt”
  ul. ks. Janusza 3
  43-400 Cieszyn
  tel.33 4795455  lub 33 8522412
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
  ul. Mała Łąka 17 A, 43-400 Cieszyn
  tel. 33 8512929,
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Punkt Kunsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  ul. Skrajna 5, Cieszyn
  tel. 33 479 4918,
 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"
  Cieszyn ul. Ks. Janusza 3,
  bycrazem@wp.pl
  www.bycrazem.com
  punkt funkcjonuje: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00, 
  Telefon Zaufania 33 851 2929 w godzinach 19:00 – 7:00,
 • Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum
  Profilaktyki Społecznej
  ul. Krzywa 4, Skoczów
  tel. 33 853 39 74,