Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Harmonogram Turnieju BRD w 2017 r.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie organizują kolejne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie informują o możliwości wzięcia udziału w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 2017 roku. Organizowane przedsięwzięcie skierowane jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie cieszyńskim.
Zgodnie z regulaminem reprezentacja szkoły podstawowej powinna składać się z czteroosobowych drużyn danej szkoły, (2 dziewczynki i 2 chłopców) natomiast reprezentacja gimnazjum z trzyosobowej drużyny reprezentującej ją w dalszych etapach turnieju. Uczestnicy turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 • kartę rowerową
 • legitymację szkolną
 • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych na udział w turnieju),
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
 • zmienne obuwie.

Eliminacje miejsko–gminne składać się będą z pisemnego sprawdzianu wiadomości ( test z przepisów ruchu drogowego) oraz jazdy sprawnościowej na rowerze. Dla szkół podstawowych test będzie składał się z trzech wariantów odpowiedzi z których prawidłowa będzie tylko jedna (testy jednokrotnego wyboru). Ponadto test wiedzy, będzie składał się z 20 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz test – skrzyżowania, który będzie składał się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Łączny czas rozwiązywania obu testów nie może przekroczyć 40 minut. Natomiast dla Gimnazjum dodatkowo test wiedzy zostanie zwiększony o 5 dodatkowych pytań –czyli 25 pytań testowych.

Jazda sprawnościowa na rowerze odbywać się będzie na zasadzie:

 • szkoła podstawowa na rowerze typu „górski lub składak”.
 • gimnazjum rower typu „górski”.

Rowery zapewnia szkoła w której będą odbywać się poszczególne etapy rywalizacji pod warunkiem że będzie on do wykorzystania dla każdego uczestnika eliminacji w dniu turnieju.

Tor przeszkód będzie składać się z przeszkód:

 • slalom z ograniczeniem
 • korytarz z desek
 • slalom kółkowy
 • przedmiot do przewożenia
 • rynna lub równoważnia
 • zatrzymanie w miejscu.


Punktacja karna zgodnie z załącznikiem do regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Przyjęta forma przeprowadzenia etapu miejsko – gminnego została przyjęta tak jak w roku ubiegłym. Będzie skutkować pominięciem etapu rejonowego, tym samym nie będzie „awansu z urzędu” do następnego etapu jakim będzie etap powiatowy, do którego awansuje 6 szkół podstawowych i 6 gimnazjum. Wynik rywalizacji danej gminy - miasta będzie porównywany z innymi gminami - miastami i może zdarzyć się iż na etapie powiatowym będzie startować 6 najlepszych szkół z jednej gminy lub miasta.

Regulamin turnieju znajduje się na stronie internetowej PZM

Pliki do pobrania