Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Konkurs na najlepszego rzecznika na śląsku. Cieszyn zajął III miejsce!

Data publikacji 16.03.2015

Rzecznicy i korespondenci terenowych kół SEIRP na śląsku wzięli udział w konkursie na najlepszego sprawozdawcę w regionie. Zaszczytne III miejsce zajęło koło nr 26 w Cieszynie. Konkurs został zorganizowany po raz drugi przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach.

Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych Nr 26 w Cieszynie, po raz drugi uczestniczyło w konkursie dla rzeczników prasowych i korespondentów kół terenowych organizowanym przez Zarząd Wojewódzki S E i R P w Katowicach.
Na szczeblu wojewódzkim oceniono efekty działalności Kół, w tym ilość i rodzaj materiałów nadesłanych do publikacji na witrynie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, Krajowym Biuletynie Informacyjnym oraz w prasie krajowej i lokalnej.
Cieszyńskie Koło po raz drugi zajęło III lokatę.
10 marca 2015 r na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach został między innymi uroczyście wyróżniony przedstawiciel Koła nr 26 - jego Prezes Józef Hanzel.

Więcej na temat konkursu można przeczytać tutaj.

Tekst: Józef Hanzel
Zdjęcie: Adam K. Podgórski
Korekta: RD