Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Pamiętając o kolegach

Data publikacji 09.12.2015

Tradycyjnie już, członkowie Zarządu Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie w roku 2015 odwiedzali koleżanki i kolegów.

Tradycyjnie już, członkowie Zarządu Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie w roku 2015 odwiedzali koleżanki i kolegów, którzy z uwagi na podeszły wiek, choroby, nie mogą spotkać sie z tymi co razem pełnili służbę, a nie mogą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Koło. W roku 2015 odwiedzili 13 wytypowanych osób w całym powiecie. W pierwszej j kolejności brano pod uwagę wiek, długotrwałe choroby, trudną sytuację tych osób , zwłaszcza wdów po policjantach, niekoniecznie należących do Stowarzyszenia. Odwiedzane osoby obdarowane zostały paczkami ufundowanymi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych. Nie kryjąc wzruszenia dziękowali za odwiedziny, pamięć i upominki.

 

Tekst: Józef Hanzel