Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Zaproszenie na Walne Zebranie Koła nr 26

Data publikacji 22.02.2016

Zapraszamy członków SEiRP Koła nr 26 w Cieszynie do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2016 r.

Zgodnie z § 47 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, na dzień 18 marca 2016 r. o godz.15.30 zostało zwołane Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie. Zebranie odbędzie się w Restauracji LEŚNA PASJA w Cieszynie przy ul. Moniuszki 4. Oprócz członków zrzeszonych w Kole, na zebranie zaprasza się również emerytów i rencistów policyjnych, którzy nie należą do Stowarzyszenia, a interesują ich zagadnienia i problemy środowiska emerytów i rencistów policyjnych.

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 r. na nr tel. 606 458 898 , z uwagi na konieczność przygotowania obiadu, którego koszt pokrywany jest z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych.

Prezes Koła w Cieszynie - Józef Hanzel