Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Walne Zebranie SEiRP Koła nr 26 w Cieszynie

Data publikacji 21.03.2016

Blisko 60-ciu emerytów i rencistów policyjnych wzięło udział w corocznym spotkaniu członków Koła nr 26 w Cieszynie. 18 marca 2016 roku odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Koła.

W miniony piątek 18 marca 2016 roku odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr 26 w Cieszynie. Zebranie rozpoczęło się od złożenia życzeń wszystkim koleżankom z okazji minionego Dnia Kobiet.
W kolejnej części spotkania zostały wręczone legitymacje członkowskie oraz dyplomy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP dla aktywnych członków naszego Koła. Następnie przez przedstawicieli  władz Koła wręczono okolicznościową paczkę dla jubilata obchodzącego 80 urodziny.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad uczestnicy Walnego Zebrania przystąpili do  omawiania najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania Koła. Prezes Józef Hanzel przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za rok 2015. Skarbnik Jolanta Ciemała zaprezentowała sprawozdanie finansowe za rok 2015 jak również przedstawiła preliminarz budżetowy na rok 2016, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Józef Gorzelany omówił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Koła. W czasie dyskusji zapoznano również zebranych z Planem Pracy Zarządu oraz Koła na rok 2016.W głosowaniu jednogłośnie przyjęto sprawozdania oraz Plan Pracy na 2016 rok.

Spośród 73 członków Koła w zebraniu udział wzięło 58 osób. Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach reprezentował Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej a zarazem Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kol. Wilhelm Grudzień. Po zakończeniu części oficjalnej w miłej atmosferze kontynuowano część integracyjną.

Tekst J. Hanzel
Zdjęcia J. Żyła
Korekta st. asp. Rafał Domagała