Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Jubileuszowa X rocznica powstania koła emerytów i rencistów policyjnych

Data publikacji 13.06.2016

W dniu 10 czerwca 2016r. emeryci i renciści policyjni z koła nr 26 w Cieszynie spotkali się na uroczystym spotkaniu jubileuszowym z okazji X rocznicy powstania Koła.

W uroczystym jubileuszowym spotkaniu oprócz licznie zebranych członków Koła uczestniczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach - Piotr Stypa, Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie – insp. Jacek Bąk wraz ze swoim zastępcą insp. Krzysztofem Herzykiem, prezes Koła Emerytów i Rencistów SG o/Cieszyn Mariusz Kosmaty. Nie mogło zabraknąć również głównego inicjatora powstania Koła - byłego Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie - insp. w st. spocz.- Krzysztofa Mancewicza. Życzenia zebranym przekazał również Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek. W czasie spotkania uhonorowano odznakami Stowarzyszenia: Krzysztofa Kohuta, Jacka Bąka, Krzysztofa Herzyka oraz Józefa Żyłę. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Prezes Koła w swoim wystąpieniu wskazał na znaczenie przynależności do Stowarzyszenia. Poprzez przynależność do Stowarzyszenia zachęcamy do podtrzymywania aktywności i więzi wśród policyjnych emerytów i rencistów.        

Tekst: Józef Hanzel, Zdjęcia: Józef Żyła, korekta asp. Tomasz Pszczółka