Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Wigilijne spotkanie policyjnych emerytów i rencistów

Data publikacji 19.12.2010

Policyjni emeryci i renciści z cieszyńskiego koła zorganizowali kolejne spotkanie wigilijne. Tym razem goście zostali zaproszeni do restauracji w Zamarskach. Tradycyjnie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia.

 


Gośćmi honorowymi byli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. Insp. Janusz Picha, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podinsp. Jacek Bąk, Komendant Komisariatu Policji w zebrzydowicach nadkom. Robert Kamiński oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach. Spotkanie odbyło się w lokalu „U Źródełka” w Zamarskach 10 grudnia. Spotkanie przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze, składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne łamano się opłatkiem oraz zjedzono wspólną kolację.