Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Walne Zebranie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Data publikacji 26.04.2011

W cieszyńskiej restauracji „U Gazdy” odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie.

 

Bardzo licznie zebrani członkowie koła w dniu 4 kwietnia 2011 roku w trakcie obrad przyjęli:

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
- oraz udzielili absolutorium zarządowi,
- plan pracy na rok bieżący przewidujący między innymi kolejne spotkania członków koła oraz wspólne  wyjazdy.

Ponadto podczas spotkania Prezes Zarządu złożył życzenia i wręczył upominek emerytowi Józefowi Machej z okazji 70-tych urodzin.

 

Miło, że tak licznie spotykacie się od lat. Pozdrawiam - nowy Administrator.