Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Emeryci podczas Święta Policji w Cieszynie

Data publikacji 28.07.2016

Policyjni emeryci uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji Święta Policji. 21 lipca 2016 r w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w powiecie cieszyńskim.

21 lipca 2016 r. funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie spotkali się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie  na uroczystym apelu z okazji Święta Policji. Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli m innymi : Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Pierwszy Wicewojewoda Śląski, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu cieszyńskiego, przedstawiciele instytucji z,  którymi cieszyńscy policjanci współpracują na co dzień. Tradycyjnie już, nie zabrakło emerytów i rencistów policyjnych. Podczas uroczystości wyróżniającym się funkcjonariuszom wręczono odznaczenia i awanse na kolejne stopnie służbowe.
W swoich wystąpieniach zarówno Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji jak i Komendant Powiatowy Policji –mł.  insp Jacek Bąk złożyli podziękowania policyjnym emerytom za trud, poświęcenie i przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia policyjnej służby.
W imieniu emerytów i rencistów policyjnych cieszyńskiego Koła życzenia złożył Komendantowi Powiatowemu, Prezes Koła - Józef Hanzel.

Tekst J. Hanzel