Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 26

Data publikacji 27.03.2018

W dniu 26 marca 2018 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Kole nr 26 w Cieszynie. W zebraniu uczestniczyło 55 osób z 75 uprawnionych do głosowania.

W dniu 26 marca 2018 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Kole nr 26 w Cieszynie. W zebraniu uczestniczyło 55 osób z 75 uprawnionych do głosowania. Część roboczą otworzyło przyjęcie Regulaminu Zebrania oraz porządku zebrania. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu oraz Koła za okres kadencji tj. za lata 2014-2017 przez ustępującego Prezesa - Józefa Hanzel, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła - Józefa Gorzelany, oraz skarbnika Koła - Jolantę Ciemała .Po dyskusji nad sprawozdaniami również w głosowaniu jawnym członkowie Koła będący uczestnikami zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W części wyborczej dokonano wyboru Zarządu Koła w składzie: Józef Hanzel, Zdzisław Damek, Jolanta Ciemała, Urszula Hanzel, Andrzej Mika, Bogumiła Szlauer, Władysław Pilch. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Gorzelany, Maria Farana oraz Janusz Picha.  Wybrano również delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Katowicach w osobach: Józef Hanzel, Jóżef Gorzelany, Wilhelm Grudzień oraz Mariusz Krzyżanek. Po zakończeniu części roboczej i złożeniu życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych zaproszono uczestników zebrania do wspólnego obiadu.

Tekst: Józef Hanzel