Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Święto Policji w cieszyńskim garnizonie

Data publikacji 23.07.2018

W dniu 20.07.2018 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Pośród zaproszonych gości nie zabrakło również policyjnych emerytów.

W dniu 20.07.2018 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Wśród zaproszonych gości byli obecni między innymi: przedstawiciele władz samorządowych, Sądu, Prokuratury oraz służb mundurowych współpracujących z Policją. W uroczystej zbiórce uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Piotr Kucia. W spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli emerytów policyjnych. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji - insp. Jacek Bąk oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego w swoich wystąpieniach złożyli emerytom policyjnym życzenia oraz podziękowania za lata służby. Ze strony emerytów życzenia dla policjantów na ręce Komendanta Powiatowego przekazał Prezes cieszyńskiego Koła - Józef Hanzel.

Tekst: Józef Hanzel