Powszechny Spis Rolny - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Data publikacji 02.09.2020

Informujemy, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego prowadzić będą realizowali badania ankietowe w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych. Wszelkie informacje, w tym, jak potwierdzić tożsamość rachmistrzów znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej oraz pod na infolinii 22 279 99 99 wewn. 1

Informujemy, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego prowadzić będą realizowali badania ankietowe w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych. Wszelkie informacje, w tym, jak potwierdzić tożsamość rachmistrzów znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/  oraz pod na infolini 22 279 99 99 wewn. 1

Infografika Powszechny Spis rolny 2020